Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Svibanj 18, 2024, 09:08:28
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Octena kiselina

lekcije iz kemije - octena kiselina

Kemijska formula C2H4O2
Molarna masa 60.05 g mol -1
Gustoća 1.05 g cm -3
Talište 17.0 °C
Vrelište 118.0 °C
Topljivost miješa se s vodom
CAS broj 64-19-7
Opasnosti lekcije iz kemije - octena kiselina - dodatni podaci: (R:10-35)(S:23-26-45)

Octena kiselina je organska (karboksilna) kiselina koja dolazi u obliku bezbojne tekućine oštrog mirisa. Octena kiselina je važna industrijska kemikalija koja se koristi u proizvodnji fotografskih filmova, ljepila, polietilen tereftalata (PET) i raznih drugih umjetnih materijala. Octena kiselina se ponekad koristi i za čišćenje, a ovu kiselinu općenito u kućanstvima najčešće susrećemo u obliku octa.

Kao što je već navedeno, octena kiselina se u obliku octa može za malu cijenu nabaviti u većini trgovina. Takve otopine većinom sadrže oko 9% octene kiseline. Nekad su se mogle naći otopine octene kiseline viših koncentracija koje su se koristile za pripremanje zimnice, ali takvih je proizvoda sve manje.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid