Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Svibanj 18, 2024, 09:03:48
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Aluminij

lekcije iz kemije - aluminij

Kemijska formula Al
Molarna masa 26.98 g mol -1
Gustoća 2.70 g cm -3
Talište 660.32 °C
Vrelište 2519 °C
Topljivost -
CAS broj 7429-90-5
Opasnosti lekcije iz kemije - aluminij - dodatni podaci: (R:50)

Aluminij je relativno kruti metal srebrno sive boje, atomskog broja 13, atomske mase 26.98. Najveće količine dobivaju se iz boksita (koji je zapravo mješavina više aluminijevih spojeva, kao što su AlO(OH) i Al(OH)3). Poznat je po svojoj maloj gustoći i otpornosti na koroziji zahvaljujući sposobnosti da formira na sebi tanki sloj oksida koji ga štiti od daljnje korozije (pasivizacija). Koristi se za izradu vozila (bicikli, automobili, zrakoplovi, svemirske letjelice, itd), za proizvodnju ambalaža, kao građevinski materijal, u elektrotehnici, u pirotehnici, proizvodnji boja, za proizvodnju raketnih goriva i termita, za proizvodnju raznih legura, itd.

Aluminij u prahu može se kupiti u trgovinama koje se bave prodajom boja, lakova i razrjeđivača. Može se naći i u obrtima/tvornicama koje se bave proizvodnjom boja, te u tvornicama u kojima se obrađuje aluminij.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid