Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Ožujak 05, 2024, 04:00:29
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Ugljik

lekcije iz kemije - ugljik

Kemijska formula C
Molarna masa 12.01 g mol -1
Gustoća ~ 1.95 g cm -3 (amorfni)
Talište -
Vrelište sublimira pri 3642 °C
Topljivost -
CAS broj 7440-44-0
Opasnosti -

Ugljik je kruti nemetal crne boje, atomskog broja 6, atomske mase 12.01. Zbog stabilnosti veza kojima se ugljikovi atomi međusobno, te s atomima drugih elemenata povezuju, postoji ogroman broj ugljikovih spojeva – dovoljno da se cijela jedna grana kemije bavi upravo tim spojevima (organska kemija). Ugljik se koristi za dobivanje željeza iz željezove rude, koristi se kao dodatak željezu pri proizvodnji čelika, koristi se kao moderator neutrona u nuklearnim reaktorima, koristi se u obliku ugljena za roštiljanje, koristi se u obliku aktivnog ugljena u medicini (za apsorpciju štetnih tvari u probavnom sustavu). Ugljik se u obliku dijamanata koristi za rezanje i bušenje u industriji, te se koristi u proizvodnji nakita, a u obliku grafita koristi se za izradu olovaka, za izradu elektroda, itd.

Ugljik se može dobiti na raznim mjestima u raznim oblicima. U svakoj većoj trgovini može se kupiti ugljen za roštiljanje, koji se može lako pretvoriti u prah. Uz to, ugljik se može kupiti u ljekarnama u obliku aktivnog ugljena. Može se kupiti u knjižarama u obliku ugljenik štapića. Može se dobiti u dućanima koji prodaju opremu za zavarivanje u obliku grafitnih elektroda, na kojima je često tanki sloj bakra koji se lako da skinuti.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid