Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2022, 01:42:40
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Celuloza

lekcije iz kemije - celuloza

Kemijska formula (C6H10O5)n
Molarna masa -
Gustoća 1.50 g cm -3
Talište raspada se
Vrelište -
Topljivost netopljivo u vodi
CAS broj 9004-34-6
Opasnosti -

Celuloza je vlaknasti bijeli polisaharid bez okusa i mirisa, netopljiv u vodi. To je jedan od najraširenijih organskih spojeva u prirodi (50% drva građeno je upravo od ove tvari). Koristi se za proizvodnju papira, u tekstilnoj industriji, za proizvodnju celofana, za proizvodnju nitroceluloze, itd.

Celuloza, dovoljno čista za većinu jednostavnih kemijskih sinteza, može se nabaviti u svakoj trgovini u obliku najobičnije vate. Uz to, može se koristiti i običan papir za pisanje, maramice, wc papir, platno od celuloze, čarape, itd. Za manje od 10 kuna može se dobiti cijela hrpa čiste celuloze u obliku vate.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid