Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Travanj 23, 2024, 09:14:47
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Klorovodična kiselina

lekcije kemija - klorovodicna kiselina

Kemijska formula HCl
Molarna masa 36.46 g mol -1
Gustoća 1.10 g cm -3 (w = 20 %)
Talište - 62.2 °C (w = 20 %)
Vrelište 108.6 °C (w = 20 %)
Topljivost 72 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 7647-01-0
Opasnosti lekcije iz kemije - klorovodična kiselina - dodatni podaci: (R:34-37)(S:26-45)

Klorovodična kiselina je jaka anorganska kiselina, sa jakim korozivnim svojstvima, te je od velike važnosti u industriji. Jedna od glavnih uporaba ove kiseline je proizvodnja vinil klorida, koji pak se koristi u proizvodnji PVC-a. Također ima brojne primjene u manjim količinama, za čišćenje u kućanstvima, proizvodnju prehrambenih aditiva, u obradi kože, sintezu brojnih tvari, obradu čelika, itd.

Klorovodična kiselina se može jednostavno kupiti u običnim dućanima pod nazivom „solna kiselina“, u različitim koncentracijama, ovisno o proizvođaču (konc. od 19% je najčešća). Ako su potrebne više koncentracije, ova kiselina se može naručiti u ljekarnama ili od poduzeća koje se bave prodajom kemikalija. Cijena se kreće od 10 kuna po litri, na više.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid