Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2023, 01:39:50
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Vodikov peroksid

lekcije kemija - vodikov peroksid

Kemijska formula H2O2
Molarna masa 34.01 g mol -1
Gustoća 1.45 g cm -3
Talište - 0.4 °C
Vrelište 150.2 °C
Topljivost miješa se s vodom
CAS broj 7722-84-1
Opasnosti lekcije iz kemije - hydrogen peroxide - dodatni podaci: (R:22-37/38-41)(S:26-39)

Vodikov peroksid je bezbojna nestabilna tekućina koja se s vremenom raspada na vodu (H2O) i kisik (O2). S vodom se miješa u svim omjerima, a na tržištu se najčešće pojavljuje kao 3% i 30% otopina. H2O2 se često čuva u tamnim staklenim bocama, uz dodatak neke kiseline (najčešće H3PO4), koja usporava raspad. Zbog svojeg izraženog oksidacijskog svojstva koristi se kao jako sredstvo za izbjeljivanje, najčešće papira i kose (oprezno s većim koncentracijama jer nagriza i izbjeljuje (privremeno) čak i kožu), koristi se i za dezinfekciju, u raketarsvu (pri čemu se koristi sam, ili u mješavini s različitim gorivima), u kemijskoj industriji za dobivanje različitih spojeva, itd.

Vodikov peroksid se može naći u svakom dućanu u obliku preparata za izbjeljivanje kose. Kao takav, zbog raznih primjesa nije upotrebljiv za sintezu drugih spojeva. Čista 30% otopina vodikovog peroksida u količini od 1000 ml može se naručiti u ljekarnama, a svaka veća ljekarna obično drži i slabije otopine (3%, 6%, 9%, 12%) u količinama od 100 ml, po cijeni od 10 do 20 kn.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid