Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2023, 01:32:20
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Željezov(III) oksid

lekcije iz kemije - iron oxide

Kemijska formula Fe2O3
Molarna masa 159.69 g mol -1
Gustoća 5.24 g cm -3
Talište raspada se (~ 1566 °C)
Vrelište -
Topljivost ne otapa se u vodi
CAS broj 1309-37-1
Opasnosti lekcije iz kemije - željezov(III) oksid - dodatni podaci: (R:36/37/38)(S:26)

Željezov(III) oksid je anorganski spoj koji pri sobnoj temperaturi dolazi u obliku crveno-smeđe krutine, tj. praha. Mineralna verzija ovog spoja zove se hematit, te je jedna od najvažnijih ruda željeza. Koristi se za dobivanje željeza, za poliranje pri izradi nakita i leća (iako ga sve više zamjenjuje cerijev oksid), za izradu termita, kao pigment, za izradu disketa (čestice Fe2O3 mogu se magnetizirati i tako pohraniti podatke u binarnom obliku), itd.

Ovaj spoj može se dobiti u trgovinama brusnim i polirnim sredstvima i u trgovinama specijaliziranim za prodaju kemikalija.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid