Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2023, 12:27:16
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Litijev karbonat

lekcije iz kemije - litijev karbonat

Kemijska formula Li2CO3
Molarna masa 6.94 g mol -1
Gustoća 2.11 g cm -3
Talište 723.0 °C
Vrelište raspada se (~ 1310 °C)
Topljivost 1.3 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 554-13-2
Opasnosti lekcije iz kemije - litijev karbonat - dodatni podaci: (R:22-36)(S:26-36/37)

Litijev karbonat je sol koja pri standardnim uvjetima dolazi u obliku bezbojne krutine (boja uzorka na slici iznad potječe od nečistoća). Litijev karbonat je važna industrijska kemikalija. Koristi se u metalurgiji, u proizvodnji određenih vrsta stakla, keramike, baterija i cementa. Ovaj spoj se povijesno koristio u medicini za uklanjanje mokraćnih kamenaca, a korišten je i za liječenje manije, depresije, glavobolja i sličnih poremećaja. Zbog karakteristične crvene boje koju litijev karbonat daje plamenu, ovaj spoj se često koristi i u pirotehnici za postizanje različitih efekata.

Litijev karbonat većinom nije lako dostupan. Može ga se sintetizirati pomoću elementarnog litija, koji reagirajući s vodom prvo daje litijev hidroksid, koji reagirajući s ugljikovim dioksidom daje željeni litijev karbonat. Alternativno, može se naručiti od poduzeća koje prodaju kemikalije u raznim količinama.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid