Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Studeni 30, 2023, 08:13:31
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Metil etil keton

lekcije iz kemije - metil etil keton

Kemijska formula C4H8O
Molarna masa 72.11 g mol -1
Gustoća 0.80 g cm -3
Talište - 86.0 °C
Vrelište 79.6 °C
Topljivost 29.0 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 78-93-3
Opasnosti lekcije iz kemije - metil etil keton - dodatni podaci: (R:11-36-66-67)(S:9-16)lekcije iz kemije - metil etil keton - dodatni podaci: (R:11-36-66-67)(S:9-16)

Metil etil keton ili 2-butanon je organska tvar koja pri sobnoj temperaturi dolazi u tekućem agregatnom stanju, te ima vrlo intenzivan i karakterističan miris. Ovaj spoj se otapa u vodi. Najveća količina proizvedenog metil etil ketona koristi se za proizvodnju boja, koristi se kao otapalo, u proizvodnji umjetne gume, u proizvodnji plastike, u tekstilnoj industriji, za proizvodnju ljepila, sredstava za čišćenje, za proizvodnju metil etil keton peroksida, itd.

Metil etil keton se može naći u preparatima koji služe za skidanje laka s noktiju. Iako većina ovih preparata sadrži aceton, mogu se naći pojedini proizvodi koji se baziraju i na metil etil ketonu. Parfumirane varijante nisu od pretjerane koristi, zbog raznih dodanih tvari. Osim toga, metil etil keton može se naći i u trgovinama bojom, lakovima i razrjeđivačima. Vjerojatno ga imaju i firme specijalizirane za prodaju kemikalija.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid