Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2023, 01:30:59
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Dušična kiselina

lekcije kemija - dušična kiselina

Kemijska formula HNO3
Molarna masa 63.01 g mol -1
Gustoća 1.51 g cm -3
Talište - 42 °C
Vrelište 83 °C
Topljivost miješa se s vodom
CAS broj 7697-37-2
Opasnosti lekcije iz kemije - dušična kiselina - dodatni podaci: (R:8-35)(S:23-26-36-45)lekcije iz kemije - dušična kiselina - dodatni podaci: (R:8-35)(S:23-26-36-45)


Dušična kiselina je jaka bezbojna tekuća mineralna kiselina s izrazitim oksidacijskim i korozivnim svojstvima (zbog toga oprezno pri rukovanju!). Pri većim koncentracijama nazivamo ju dimećom dušičnom kiselinom (nakon što otvorimo bocu u kojoj se nalazi takva HNO3, iz nje izlazi dim koji je zapravo smjesa dušikovih oksida). Najčešće dolazi ili kao koncentrirana (96-98%) ili u manjoj koncentraciji (koja se kreće između 60-70%). Većina proizvene dušične kiseline koristi se za proizvodnju umjetnih gnojiva, a osim toga koristi se i za sintezu eksploziva (trinitrotoluen (TNT), nitroglicerin (NG), nitroceluloza (NC), itd.), u metalurgiji, kao laboratorijski reagens, kao oksidant u raketnim pogonima, itd.

Što se tiče nabavke, ovu kiselinu je većinom relativno teško naći. Do sad nam ju niti jedna ljekarna nije mogla/željela naručivati, u običnim trgovinama ne može se naći, tako da je najbolji izbor kupiti ju od poduzeća koji se bave isključivo prodajom kemikalija po relativno niskoj cijeni, ali u relativno velikoj količini. O cijeni nemamo detaljnijih informacija.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid