Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Lipanj 13, 2024, 06:10:20
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Natrijev acetat

lekcije iz kemije - natrijev acetat

Kemijska formula C2H3NaO2
Molarna masa 82.03 g mol -1
Gustoća 1.52 g cm -3
Talište 324.0 °C
Vrelište 881.4 °C
Topljivost 46.4 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 127-09-3
Opasnosti -

Natrijev acetat je natrijeva sol octene kiseline, te dolazi u obliku sitnih bijelih kristalića. Navedene vrijednosti odnose se na bezvodni natrijev acetat. Ovaj spoj se na veliko koristi u prehrambenoj i tekstilnoj industriji. Koristi se i prilikom proizvodnje umjetne gume. Natrijev acetat u svojem trihidratnom obliku koristi se i u grijačima za ruke. Velika količina ovog spoja nastaje kao sporedni produkt u raznim procesima u kemijskoj industriji.

Natrijev acetat je vjerojatno najjednostavnije sintetizirati pomoću otopine octene kiseline i natrijevog karbonata, hidrogenkarbonata ili hidroksida. Ukoliko je potrebna veća čistoća, ovaj spoj se može naručiti od poduzeća koja se bave prodajom kemikalija prehrambenoj i drugim industrijama u kojima se ovaj spoj koristi.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid