Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Lipanj 13, 2024, 06:37:23
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Natrijev benzoat

lekcije iz kemije - natrijev benzoat

Kemijska formula NaC6H5CO2
Molarna masa 144.11 g mol -1
Gustoća 1.49 g cm -3
Talište >300.0 °C
Vrelište -
Topljivost 66.0 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 532-32-1
Opasnosti lekcije iz kemije - natrijev benzoat - dodatni podaci: (R:36)(S:26)

Natrijev benzoat je spoj koji pri sobnoj temperaturi dolazi u obliku bijele krutine bez mirisa. Natrijev benzoat je topljiv u vodi. Koristi se kao konzervans (oznaka mu je E211) zbog toga što uspješno suzbija većinu bakterija, plijesni i gljiva (bitno je napomenuti, da takva svojstva pokazuje samo u kiselom mediju). Koristi se i u pirotehnici (kao gorivo u kombinaciji s određenim oksidansom), u proizvodnji sredstava za ispiranje usta, itd.

Trenutno se može nabaviti u većini trgovina u obliku praha ili sitnih granula u manjim paketićima koj nose naziv jednak svrsi kojoj taj spoj i služi – konzervans. Vjerojatno se može kupiti ili naručiti i u ljekarnama iako nismo provjeravali.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid