Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Svibanj 18, 2024, 08:29:38
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Natrijev klorid

lekcije iz kemije - natrijev klorid

Kemijska formula NaCl
Molarna masa 58.44 g mol -1
Gustoća 2.16 g cm -3
Talište 801.0 °C
Vrelište 1413.0 °C
Topljivost 35.9 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 7647-14-5
Opasnosti -

Natrijev klorid je sol koja dolazi u obliku sitnih bezbojnih kristala. Radi se o jednom od najraširenijih anorganskih spojeva koji se mogu naći u prirodi. Natrijev klorid nalazi brojne primjene u gotovo svim grana industrije, tako da ovdje navodimo samo neke najvažnije primjene - koristi se u proizvodnji sapuna, deterdženata, u proizvodnji papira, u proizvodnji i obradi tekstila, u proizvodnji klora, natrijevog hidroksida i raznih kloratnih soli. Natrijev klorid je također poznat po svojoj sposobnosti konzerviranja hrane, zbog čega se još danas ponekad koristi. Kao dodatak hrani, danas ga drži vrlo vjerojatno velika većina kućanstava.

Natrijev klorid se može jednostavno kupiti u svim dućanima, većinom u pakovanjima od jedne kile. Takva sol ipak sadrže i pojedine druge spojeve, ali u vrlo malim količinama. Sol za perilice suđa najčešće također sadrži prvenstveno natrijev klorid. Ako je potrebna još veća čistoća ovog spoja, onda se vjerojatno može kupiti ili naručiti u ljekarnama, ili od poduzeća koja se bave prodajom kemikalija.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid