Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Studeni 30, 2023, 11:58:36
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Natrijev hipoklorit

lekcije iz kemije - natrijev hipoklorit

Kemijska formula NaClO
Molarna masa 74.44 g mol -1
Gustoća 1.11 g cm -3
Talište 18.0 °C
Vrelište raspada se (~ 101 °C)
Topljivost 29.3 g u 100 mL H2O (0 °C)
CAS broj 7681-52-9
Opasnosti lekcije iz kemije - natrijev hipoklorit - dodatni podaci: (R:31-34-50)(S:28-45-50-61)lekcije iz kemije - natrijev hipoklorit - dodatni podaci: (R:31-34-50)(S:28-45-50-61)

Natrijev hipoklorit je sol koja pri standardnim uvjetima dolazi u obliku bijelog praha. Natrijev hipoklorit se najčešće koristi za izbjeljivanje i za čišćenje tvdrokornih mrlja s raznih vrsta tkanina. U tu svrhu se najčešće koriste otopine koncentracije blizu 5%. Nešto slabije otopine (oko 1%) ovog spoja koriste se za dezinfekciju. Koristi se i za tretiranje vode u bazenima, pri čemu sprječava razvoj bakterija i algi.

Natrijev hipoklorit može se kupiti u većini dućana u obliku otopina koje se koriste za izbjeljivanje ili dezinfekciju. U takvim se otopinama koncentracija natrijevog hipoklorita kreće najčešće između 1% i 5%. Ova tvar se također može naručiti i od poduzeća koja se bave prodajom kemikalija.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid