Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2022, 01:04:34
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Sumpor

lekcije iz kemije - sulphur

Kemijska formula S
Molarna masa 32.06 g mol -1
Gustoća 1.82 g cm -3
Talište 115.2 °C
Vrelište 444.6 °C
Topljivost -
CAS broj 7704-34-9
Opasnosti lekcije iz kemije - sumpor - dodatni podaci: (R:38)(S:46)

Sumpor je nemetal atomskog broja 16, atomske mase 32.06, koji pri sobnoj temperaturi dolazi u obliku žute krutine. Dolazi u prirodi samorodan, a može se naći i u obliku brojnih sulfidnih i sulfatnih ruda. Koristi se u proizvodnji sumporne kiseline, za proizvodnju baterija i deterdženata, za vulkanizaciju guma, za proizvodnju kozmetičkih preparata, za proizvodnju fungicida, u pirotehnici za proizvodnju baruta i šibica, itd.

Sumpor se može kupiti u poljoprivrednim apotekama u obliku praha u pakovanjima različitih veličina. Može se naći i u trgovinama koje prodaju robu za vinogradarstvo i podrumarstvo, u obliku traka ili tableta (koje se koriste za dezinfekciju bačava). Također, može se kupiti u poduzećima specijaliziranim za prodaju kemikalija.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid