Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Svibanj 18, 2024, 08:11:41
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Trikloretilen

lekcije iz kemije - trikloretilen

Kemijska formula C2HCl3
Molarna masa 131.39 g mol -1
Gustoća 1.46 g cm -3
Talište - 73.0 °C
Vrelište 87.2 °C
Topljivost 0.13 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 79-01-6
Opasnosti lekcije iz kemije - trikloretilen - dodatni podaci: (R:45-36/38-52/53-67)(S:53-45-61)

Trikloretilen je halogenirani ugljikovodik, koji pri sobnoj temperaturi dolazi u obliku bezbojne tekućine karakterističnog mirisa, sličnog kloroformu. Trikloretilen je vrlo dobro otapalo, te se zbog tog svojstva najviše i upotrebljava u različitim granama industrije. Svojevremeno se koristio kao sredstvo za čišćenje u kemijskim čistionicama, iako je danas sve više zamijenjen tetrakloretilenom koji je manje štetan. Jedno vrijeme se koristio i kao anestetik, iako je kasnije zamijenjen halotanom. Ovaj spoj se također često koristi i kao odmaščivać.

Iako se postepeno zamjenjuje drugim otapalima, trikloretilen se još uvijek može naći u pojedinim trgovinama s bojama, lakovima, razrjeđivačima i sličnim proizvodima. Takav trikloretilen je obično tehničke čistoće. Ukoliko je potrebna vrlo visoka čistoća ovog spoja, može se naručiti od poduzeća koja se bave prodajom kemikalija.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid