Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2023, 12:12:34
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Triklorizocijanurna kiselina

lekcije iz kemije - triklorizocijanurna kiselina

Kemijska formula C3Cl3N3O3
Molarna masa 232.41 g mol -1
Gustoća 2.19 g cm -3
Talište raspada se (~ 225 °C)
Vrelište -
Topljivost 1.2 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 87-90-1
Opasnosti lekcije iz kemije - triklorizocijanurna kiselina - dodatni podaci: (R:8-22-31-36/37-50/53)(S:8-26-41-60-61)lekcije iz kemije - triklorizocijanurna kiselina - dodatni podaci: (R:8-22-31-36/37-50/53)(S:8-26-41-60-61)lekcije iz kemije - triklorizocijanurna kiselina - dodatni podaci: (R:8-22-31-36/37-50/53)(S:8-26-41-60-61)

Triklorizocijanurna kiselina je tvar koja pri standardnim uvjetima dolazi u obliku bijele krutine koja ima jak miris po kloru. Najvažnije primjene triklorizocijanurne kiseline vezane su uz njezina dezinfekcijska, algicidna i baktericidna svojstva. Zbog toga se često koristi za tretiranje vode u bazenima, za tretiranje otpadnih voda, te općenito za čišćenje i dezinfekciju na raznim mjestima gdje je to od veće važnosti (npr. razna mjesta gdje se proizvodi, obrađuje, skladišti i prodaje hrana).

Triklorizocijanurna kiselina se može kupiti u trgovinama koje drže opremu za održavanje bazena i tretiranje vode, obično u obliku većih tableta. Često se može naći i u većim trgovačkim lancima u kojima se prodaje oprema i materijal za građevinarstvo. Triklorizocijanurna kiselina veće čistoće, može se naručiti u većim količinama od poduzeća koja se bave prodajom kemikalija.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid