Amasci.net

Znanost => Teorijska kemija => Autor teme: Alojzij3 na Ožujak 07, 2013, 01:13:59Naslov: Sterilizacija
Autor: Alojzij3 na Ožujak 07, 2013, 01:13:59
Evo ovdje opišite kako sterilizirate neku svoju bitnu opremu u labosu. Ja u većini slučajeva koristim formaldehid i etanol, gdje opet kasnije operem sve u destiliranoj vodi.

Laboratorijski se većina toga sterilizira (http://hr.wikipedia.org/wiki/Sterilizacija) u autoklavu (http://hr.wikipedia.org/wiki/Autoklav).

Može li se u njemu primjerice taliti aluminij, što vi mislite o tom? Ako je rečeno da služi za zagrijavanje tvari pod tlakom na temperaturu višu od njihova vrelišta? Ovo sam pak pitanje trebao postaviti pod temom „Taljenje i lijevanje metala“ :).