Amasci.net

Znanost => Eksperimentalna kemija => Autor teme: Alojzij3 na Ožujak 13, 2013, 03:45:35Naslov: Dobivanje tiosumporne kiseline
Autor: Alojzij3 na Ožujak 13, 2013, 03:45:35
Tiokiseline su okso spojevi sumpora u kojima je jedan ili više atoma kisika zamijenjen atomom sumpora. Glavni predstavnici odvode se od najjednostavnije tiosumporne kiseline.

Tiosumporna kiselina (H2S2O3) i njene kisele soli nisu poznati jer se razlažu pri nastajanju. Tako zakiseljavanjem otopine neutralne soli, natrijeva tiosulfata, nastaje tiosumporna kiselina koja se raspada.

Postupak:
U epruvetu staviti oko 1 mL 18%-tne otopine natrijeva tiosulfata i isto toliko razrijeđene sumporne kiseline.
Oslobađa se slaba i nepostojana tiosumporna kiselina, koja se polagano disproporcionira na elementarni sumpor i sumporov dioksid. Sumpor se izlučuje u obliku mliječnog taloga, a iz otopine izlazi sumporov dioksid, koji je bockava mirisa.