Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Lipanj 30, 2022, 02:01:10
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Osnove: Atom i molekula

Atom je najmanja čestica na koju je moguće podijeliti neku elementarnu tvar, tj. element. Atom se sastoji od jezgre i elektronskog omotača u kojima se elektroni kreću po specifičnim putanjama. Jezgra pak se sastoji od dvije vrste subatomskih čestica - protona i neutrona. Od navedenih čestica, protoni imaju pozitivan naboj, elektroni su negativno nabijeni, a neutroni nemaju naboja. Neutron i proton su otprilike jednake veličine i težine, dok je elektron mnogo manji i lakši od neutrona i protona. Elektroni su toliko puta lakši od jezgre atoma, da je praktički sva masa koncentrirana upravo u jezgri atoma.

lekcije kemija - atomi i molekule

Na slici iznad vidimo prikaz plinovitog broma koji dolazi u dvoatomnom obliku, te plinoviti argon koji dolazi u obliku pojedinačnih atoma.

Molekula je svaka čestica koja se sastoji od više atoma, koji mogu biti od istog elementa (kao što su dvoatomne molekule koje tvore mnogi elementi koji dolaze u plinovitom stanju pri normalnim uvjetima (kisik, dušik, klor...)), ili pak od različitih elemenata, što je češći slučaj. Atomi mogu u molekulama biti povezani različitim vrstama veza. Osnovne vrste veza su kovalentna, ionska i metalna. Postoje također i posebne međumolekulske veze, koje drže molekule neke tvari spojene, te tako omogućavaju tvorbu kristala. Više o vezama možete naći u zasebnom poglavlju.

 

Osnove
   O kemiji
   Periodni sustav elemenata
   Atom i molekula
   Vrste tvari
   Fizikalna / kemijska svojstva
   Agregatna stanja
   Talište i vrelište
   Gustoća
   Metode odjeljivanja
   Elektroni
   Oksidacijska stanja
   Energija ionizacije
   Elektronski afinitet
   Elektronegativnost
   Kemijske veze

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža