Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Rujan 23, 2023, 12:03:38
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Osnove: Gustoća

Gustoća je definirana kao omjer mase i volumena određenog uzorka. Označava se sa grčkim slovom ρ (ro). Gustoća ovisi o više faktora, kao što su temperatura, tlak, kristalna rešetka, itd. Dok se krutine i tekućine ponašaju relativno slično, kod plinova na gustoću značajno utječe i tlak. Gustoća obično pada porastom temperature. Uz to, kruta agregatna stanja iste tvari, obično imaju veću gustoću od tekućih tvari. Ovo ne vrijedi jedino u slučaju vode, kod koje led kao kruto agregatno stanje ima nižu gustoću od tekuće vode. Voda inače najveću gustoću ima pri 4 °C.

Najgušći element trenutno poznat je osmij. Kockica duljine stranice 1 cm teži čak 22.6 grama. S druge strane, jedan od materijala s najmanjom gustoćom je aerogel, kojeg bi kockica iste veličine težila oko 0.001 do 0.002 grama.

lekcije kemija - gustoca

Raspon vrijednosti gustoće u PSE.

 

Osnove
   O kemiji
   Periodni sustav elemenata
   Atom i molekula
   Vrste tvari
   Fizikalna / kemijska svojstva
   Agregatna stanja
   Talište i vrelište
   Gustoća
   Metode odjeljivanja
   Elektroni
   Oksidacijska stanja
   Energija ionizacije
   Elektronski afinitet
   Elektronegativnost
   Kemijske veze

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža