Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Rujan 22, 2023, 10:45:49
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Osnove: Elektronski afinitet

Elektronski afinitet atoma ili molekule je količina energije potrebna da se oduzme elektron negativno nabijenom ionu. Atomi koji tvore anione stabilnije od neutralnih atoma, imaju veći elektronski afinitet. Generalno, nemetali imaju pozitivnije vrijednosti elektronskog afiniteta nego metali. Tako na primjer, klor najsnažnije privlači dodatne elektrone, dok ih živa najslabije privlači. Što se plemenitih plinova tiče, vrijednosti za njih nisu precizno izmjerene, te se kod njih nula smatra kao vrijednost elektronskog afiniteta. Uz neke iznimke, vrijednosti elektronskog afiniteta relativno kaotično su raspoređene po periodnom sustavu elemenata, što se vidi i na slici dolje.

lekcije iz kemije - elektronski afinitet

Raspon iznosa elektronskog afiniteta u PSE.

 

Osnove
   O kemiji
   Periodni sustav elemenata
   Atom i molekula
   Vrste tvari
   Fizikalna / kemijska svojstva
   Agregatna stanja
   Talište i vrelište
   Gustoća
   Metode odjeljivanja
   Elektroni
   Oksidacijska stanja
   Energija ionizacije
   Elektronski afinitet
   Elektronegativnost
   Kemijske veze

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža