Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Lipanj 30, 2022, 02:20:12
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Osnove: Elektronegativnost

Elektronegativnost je mjera jakosti kojom atomi nekog elementa privlače elektrone. Ova mjera dolazi do izražaja u kovalentnim vezama u kojima uvijek postoji atom koji jače privlači elektrone (i ima veću elektronegativnost zbog toga) od onog drugog (zbog toga što ima manju elektronegativnost). Vrijednosti ove mjere prikazuju se brojčano, koeficijentom elektronegativnosti. Najelektronegativnijem elementu, fluoru, dodijeljena je vrijednost -4. Koeficijent elektronegativnosti najmanje elektronegativnog elementa, cezija, iznosi 0.7. U pravilu, vrijednosti koeficijenata elektronegativnosti rastu kako iz donjeg lijevog ugla periodnog sustava elemenata idemo prema gornjem desnom kutu, što i vidimo na slici dolje.

lekcije kemija - elektronegativnost

Još je bitno spomenuti da se na temelju razlika elektronegativnosti elemenata, tj. atoma koji ulaze u sastav nekog spoja, može odrediti priroda veze među tim atomima. Prema američkom kemičaru Linusu Paulingu, razlika elektronegativnosti manja od 1.9 ukazuje na veći kovalentni karakter veze, dok razlika veća od 1.9 ukazuje na veći ionski karakter veze.

 

Osnove
   O kemiji
   Periodni sustav elemenata
   Atom i molekula
   Vrste tvari
   Fizikalna / kemijska svojstva
   Agregatna stanja
   Talište i vrelište
   Gustoća
   Metode odjeljivanja
   Elektroni
   Oksidacijska stanja
   Energija ionizacije
   Elektronski afinitet
   Elektronegativnost
   Kemijske veze

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža