Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Ožujak 05, 2024, 04:35:56
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Osnove: Energija ionizacije

Energija ionizacije je energija koju je potrebno dovesti atomu da mu se oduzme jedan elektron. Najniže energije ionizacije imaju alkalijski metali, što znači da oni najlakše otpuštaju elektrone jer je potrebno dovesti najmanje razine energije da im se izbije elektron. Uz to, energija ionizacije smanjuje se u istoj skupini periodnog sistema s porastom atomskog broja, odnasno porastom volumena atoma. To znači da izbijeni elektron nije bio u većem atomu toliko vezan uz jezgru kao u manjem atomu. Nadalje, vidimo da energija ionizacije raste unutar iste periode povećanjem atomskog broja (iako ne sasvim pravilno), te je najveća kod plemenitih plinova, što je i logično jer je kod njih postignuta idealna, tj. najstabilnija elektronska konfiguracija.

lekcije kemija - energija ionizacije

Raspon vrijednosti energije ionizacije u PSE.

 

Osnove
   O kemiji
   Periodni sustav elemenata
   Atom i molekula
   Vrste tvari
   Fizikalna / kemijska svojstva
   Agregatna stanja
   Talište i vrelište
   Gustoća
   Metode odjeljivanja
   Elektroni
   Oksidacijska stanja
   Energija ionizacije
   Elektronski afinitet
   Elektronegativnost
   Kemijske veze

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža