Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Travanj 23, 2024, 09:16:50
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Osnovni kemijski zakoni: Zakon o održanju mase

Zakon o održanju mase jedan je od osnovnih kemijskih zakona, te kaže da se nikakve promjene ne mogu opaziti u ukupnoj masi svih tvari koje sudjeluju u nekoj kemijskoj reakciji. To znači da je masa svih reaktanata koji ulaze u neku kemijsku reakciju jednaka masi svih produkata te kemijske reakcije, pod uvjetom da je sustav zatvoren.

To ipak nije sasvim točno, jer se pri reakcijama koje oslobađaju veliku količinu energije, može utvrditi određeno smanjenje mase. To u trenutku otkrivanja navedenog zakona nije bilo moguće odrediti jer je gubitak na masi vrlo malen, ali danas je ova pojava poznata zahvaljujući Einsteinovoj teoriji relativnosti koja kaže da je masa koja se gubi jednaka energiji koja nastaje, podijeljenoj sa kvadriranom brzinom svjetlosti ( m = E/c2 ).

Kao primjer možemo navesti izgaranje 5 grama fosfora. Pri tome se razvija toplinska energija od 1.2x105 J. Koristeći gore navedenu formulu, kada ovu energiju podijelimo sa kvadriranom brzinom svjetlisti, dobivamo da izgubljena masa iznosi samo 1.35x10-9 grama, što je izuzetno mala masa. U gotovo svim slučajevima s kojima se kemičari susreću, ovakav gubitak mase je zanemariv, tako da gornji zakon vrijedi bez obzira na ovo sitno odstupanje.

lekcije iz kemije - zakon o održanju mase

Na slici gore prikazana je reakcije između octa (u čaši) i sode bikarbone (na satnom staklu). Masa reaktanata (octa i sode bikarbone) će biti jednaka masi produkata nakon reakcije. Balon je stavljen na čašu jer je jedan od produkata reakcije plinovit, a balonom je spriječen gubitak plina, pa samim time i njegove mase.

 

Osnove

Osnovni kemijski zakoni
   Zakon o održanju mase
   Zakon stalnih omjera masa
   Zakon umnoženih omjera masa
   Zakon spojnih masa
   Zakon spojnih volumena
   Avogadrov zakon
   Boyle-Mariotteov zakon
   Charles-Gay-Lussacov zakon
   Jednadžba idealnog plina

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža