Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Ožujak 05, 2024, 05:21:30
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Osnove: Metode odjeljivanja

Tvari međusobno odjeljujemo tj. rastavljamo na temelju njihovih različitih kemijskih ili fizikalnih svojstava. Ovdje ćemo navesti neke od osnovnih i najčešćih metoda s kojima se kemičari susreću:

Filtriranje je postupak odjeljivanja suspendirane tvari (taloga), od tekućine ili otopine. Najjednostavniji oblik je filtriranje kroz lijevak u kojeg je umetnut filter papir. Postoje i složeniji načini filtriranja, temeljeni na stvaranju vakuuma.

Otapanje je postupak kojim se topljive tvari odvajaju od netopljivih. Netopljive se mogu potom izdvojiti iz tekućine pomoću filtriranja, dok se otopljene mogu dobiti isparavanjem, destilacijom ili nekim drugim metodama.

Sedimentiranje i plivanje su postupci koji su korisni u slučajevima kada imamo određenu tvar koja je znatno teža ili lakša od tvari u kojoj je suspendirana. Zbog toga ili ispliva ili na površinu tekućine u kojoj je suspendirana, ili slegne na dno. Tada jednostavno možemo slojeve odijeliti pipetom ili odlijevanjem pojedinog sloja; taj postupak je poznat kao dekantiranje.

Centrifugiranje je postupak koji se zapravo temelji na sedimentiranju/plivanju, ali se proces znatno ubrzava korištenjem centrifugalne sile zbog koje se teže čestice brže talože na dno. Postoje ručne centrifuge kojima možemo postići silu oko 100 puta veću od sile teže, ali postoje i motorne centrifuge koje mogu postići izuzetno velike sile, čak do nekoliko stotina tisuća puta jače od sile teže.

Magnetsko odjeljivanje korisno je u slučajevima kada želimo iz smjese izdvojiti magnetične od nemagnetičnih tvari.

Destilacija je postupak odjeljivanja tekućih, lakše hlapljivih tvari od teže hlapljivih. Na tome se temelji i proizvodnja žestokih pića. Smjesa koja sadrži fermentirano voće sadrži međuostalom alkohol i određeni udio vode. Procesom destilacije, iz otopine izlazi alkohol kao najhlapljivija tekućina, sa određenim udjelom vode, koji se s vremenom povećava. Pare prolaze kroz cijev koja je uronjena u hladnu vodu, te se ovdje kondenziraju i kao rezultat dobiva se žestoko piće. Ovaj proces kojim para prelazi u tekuće stanje prilikom strujanja kroz hladniji medij, naziva se kondenzacija.

Sublimacija je proces kojim se iz smjese odjeljuju tvari koje imaju sposobnost sublimiranja (direktnog prelaska iz krutog u plinovito stanje, bez tekućeg stanja). Standardni primjer je elementarni jod.

Postoje i brojni drugi procesi odjeljivanja, ali ovo su najčešći s kojima se kemičari susreću.

lekcije kemija - metode odjeljivanja

Jedne od najčešćih metoda odjeljivanja: Pod A imamo filtraciju, dok je pod B prikazana destilacija.

 

Osnove
   O kemiji
   Periodni sustav elemenata
   Atom i molekula
   Vrste tvari
   Fizikalna / kemijska svojstva
   Agregatna stanja
   Talište i vrelište
   Gustoća
   Metode odjeljivanja
   Elektroni
   Oksidacijska stanja
   Energija ionizacije
   Elektronski afinitet
   Elektronegativnost
   Kemijske veze

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža