Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Rujan 23, 2023, 06:21:38
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Osnove: Vrste tvari

Tvari koje se pojavljuju u prirodi, možemo podijeliti na više vrsta. Osnovna podjela je na homogene i heterogene tvari. Homogene tvari su u svakom svojem dijeliću jednake po sastavu, dok heterogene nisu. Za heterogene tvari možemo reći da se sastoje od mnogo, međusobno odijeljenih dijelića različitih homogenih tvari. Dakle, heterogene tvari su smjese homogenih tvari. Tako mješavina soli i šećera nije homogena tvar, ali je smjesa dviju homogenih tvari - šećera i soli, koja tvori heterogenu smjesu.

lekcije kemija - vrste tvari

Na slici vidimo dva primjera otopine: lijevo je tekuća otopina, dok je desno kruta otopina (legura koja se sastoji od više različitih metala).

Homogene tvari se dalje mogu podijeliti na čiste tvari, koje su točno određenog i stalnog kemijskog sastava i drugih konstantnih karakterističnih osobina. Takve tvari još nazivamo i kemijskim tvarima. Drugi tip homogenih tvari su homogene smjese ili otopine, koje su zapravo smjese čistih tvari. Pri ovome se najčešće misli na otopine, kao što je npr. otopina šećera u vodi. Ta otopina je homogena i sastoji se od dviju čistih tvari, vode i šećera. Bitno je napomenuti da ovdje spadaju i čvrste ili kristalne otopine, kao što su legure, npr. otopina srebra u zlatu tvori leguru zlata koja se koristi za proizvodnju nakita.

 

Osnove
   O kemiji
   Periodni sustav elemenata
   Atom i molekula
   Vrste tvari
   Fizikalna / kemijska svojstva
   Agregatna stanja
   Talište i vrelište
   Gustoća
   Metode odjeljivanja
   Elektroni
   Oksidacijska stanja
   Energija ionizacije
   Elektronski afinitet
   Elektronegativnost
   Kemijske veze

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža