Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Lipanj 30, 2022, 02:22:45
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Razno: Otapanje zlata

Zlato spada u skupinu plemenitih metala, što znači da ovaj element nije pretjerano sklon koroziji, odnosno oksidaciji. To dodatno potvrđuje činjenica da zlato ne reagira sa pojedinačnim kiselinama. Ipak, smjesa dušične i klorovodične kiseline može oksidirati zlato, te se zbog toga naziva zlatotopka. Ova otopina poznata je i kao carska voda ili aqua regia. Najčešće korišten molaran omjer dušične kiseline prema klorovodičnoj kiselini, je 1:3.

otapanje zlata

Prvo je bilo potrebno pripremiti zlatotopku, a da zadovoljava navedeni molarni omjer. Zbog toga je oprezno i polako pomiješano 10 mL 70% dušične kiseline sa 60 mL 20% klorovodične kiseline.

Nakon toga, zlatotopka je ulivena u veću laboratorijsku čašu. Potom je dodan materijal koji sadrži zlato. U ovom slučaju korišten je procesor i drugi dijelovi elektronike izvađene iz starog računala. Zbog dobre električne vodljivosti zlata, kontaktne površine takvih dijelova, često su prekrivene tankim slojem zlata.

otapanje zlata

Tijekom otapanja zlata, zbivaju se dvije glavne reakcije:

Au + 3NO3- + 6H+ -› Au3+ + 3NO2 + 3H2O

i

Au3+ + 4Cl- -› AuCl4-.

Kao što vidimo, prvo nastaju zlato(III) ioni, koji kasnije u kontaktu s kloridnim ionima prelaze u tetraklorauratne(III) ione, koji zapravo tvore tetraklorauratnu(III) kiselinu koja se u ovom slučaju nalazi disocirana u otopini.

Na taj način, moguće je postići oksidaciju i otapanje zlata. Zlato u ovoj otopini se naknadno može jednostavno reducirati.

otapanje zlata

Prvo je potrebno dodati ureu kako bi se dušična kiselina neutralizirala. Pri tom se odvija sljedeća reakcija:

(NH2)2CO + HNO3 -› (NH2)2COHNO3

Urea se prestane dodavati nakon što se reakcija navedenog spoja sa dušičnom kiselinom smiri. Nakon toga, dodaje se kalijev ili natrijev metabisulfit, pri čemu dolazi do redukcije zlata prema sljedećim reakcijama:

K2S2O5 + H2O -› 2KHSO3

3KHSO3 + 2HAuCl4 + 3H2O -› 3KHSO4 + 2Au + 8HCl

Kao što vidimo, kalijev metabisulfit prvo reagira s vodom, tvoreći kalijev hidrogensulfit. Potom kalijev hidrogensulfit reducira zlato koje se taloži iz otopine u obliku vrlo sitnih čestica.

otapanje zlata

Nakon toga, gornji dio otopine se dekantira, tako da ostane tek malo otopine, zajedno sa zlatom u prahu. Nakon toga, slijedi filtracija, čime se konačno izdvaja i dobiva čisto zlato u prahu.

otapanje zlata

Zlato u prahu je narančasto smeđe boje, te ne pokazuje metalni sjaj, kao veći komadi ovog metala. Da bi se dobio veći komad zlata, zlato u prahu se treba zagrijati na dovoljno visoku temperaturu da se zlato rastali i formira jedan veći komad.


Napomena: Prije izlaganja dijelova elektronike zlatotopci, korisno je pustiti dijelove da prvo reagiraju sa klorovodičnom kiselinom, te nakon toga sa dušičnom kiselinom. Tim postupkom se odvaja dio nečistoća, što sprječava da kasnije u zlatotopci uz samo zlato završe i drugi metali, zbog čega bi konačan produkt bio smanjene čistoće, što naravno nije poželjno.

  Bljeskavi prašak
  Crni barut
  Ekstrakcija kalijevog karbonata
  Izrada laboratorijskog stativa
  Kruto raketno gorivo
  Otapanje zlata
  Permanganatometrija
  Pročišćavanje etanola (metoda 1)
  Pročišćavanje etanola (metoda 2)
  Pročišćavanje sumpora
  Rastavljanje litijevih baterija
  Saponifikacija
  Usitnjavanje kalcijevog karbonata