Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Rujan 23, 2023, 06:39:40
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza sinteza: Kalcijev oksid

Kalcijev oksid se može jednostavno sintetizirati koristeći kalcijev hidroksid. Kalcijev oksid može se jednostavno i kupiti u obliku živog vapna, ali problem je što je živo vapno većinom pakirano u vrećama koje više ili manje propuštaju vlagu, te zbog toga s vremenom kalcijev oksid prelazi u kalcijev hidroksid, odnosno gašeno vapno.

Ta reakcija je reverzibilna ( CaO + H2O <-> Ca(OH)2 ), te se na njoj i temelji ova sinteza. Potrebno je pripremiti tanku metalnu ploču, kalcijev hidroksid, te izvor topline koji može postići temperature iznad 500 °C. Najbolje je koristiti plinski plamenik.

sinteza kalcijevog oksida

Kalcijev oksid potrebno je rasprostraniti po metalnoj ploči u čim tanjem sloju, ali ne po preširokoj površini. Nakon toga, plamenik se upali. Većinom je dovoljno da se Ca(OH)2 zagrijava nekih 45 do 60 minuta, iako, ovisno o zagrijavanoj količini, moglo bi biti potrebno i duže vrijeme.

sinteza kalcijevog oksida

Tijekom reakcije ništa spektakularno se ne događa pošto voda polako napušta mješavinu CaO i Ca(OH)2 u kojoj se s vremenom količina oksida povećava dok se hidroksida smanjuje. Nakon što je reakcija pri kraju, plamenik se može ugasiti, te se dobiveni kalcijev oksid treba unijeti u spremnik kojeg je moguće čvrsto zatvoriti kako ne bi došao u kontakt s vlagom.

sinteza kalcijevog oksida

Uspješnost reakcije može se jednostavno stehiometrijski utvrditi - masa nakon reakcije mora biti manja od mase prije reakcije, pošto je molarna masa kalcijevog oksida manja od molarne mase kalcijevog hidroksida. Uz to, može se uzeti manja količina dobivenog kalcijevog oksida i dodati manjoj količini vode. Ovom reakcijom dobiva se tvar od koje smo i krenuli - kalcijev hidroksid, i pri tome se otopina zagrijava što se može provjeriti termometrom, ali trebalo bi biti uočljivo već na sami dodir tikvice u kojoj se reakcija odvija.

  Acetilen
  Bromovodična kiselina
  Dekstrin
  Etanol
  Kalcijev oksid
  Kalijev klorat (metoda 1)
  Kalijev klorat (metoda 2)
  Kalijev klorat (metoda 3)
  Kalijev nitrat
  Litijev etoksid
  Litijev nitrat
  Natrijev acetat
  Natrijev hipoklorit
  Nitroceluloza
  Octena kiselina
  Željezov(III) oksid