Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Rujan 25, 2023, 08:10:25
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza sinteza: Sinteza litijevog etoksida

Litijev etoksid se može dobiti jednostavnom reakcijom između etanola i elementarnog litija. Na sličan način mogu se dobiti i etoksidi drugih alkalijskih metala. Alkoksidi nalaze razne primjene, a jedna od njih je i sinteza različitih etera.

Reakcija je prikazana sljedećom jednadžbom:

2Li + 2C2H5OH -> 2C2H5OLi + H2

sinteza litijevog etoksida

Za sintezu je, uz litij i etanol, potrebno pripremiti tikvicu ili neki drugi oblik posude u kojoj će se reakcija vršiti. U slučaju da etanol sadrži malu količinu vode, korisno je pripremiti i lijevak i filter papir kako bi se eventualno nastali litijev hidroksid mogao odvojiti od otopine filtracijom.

sinteza litijevog etoksida

U ovom slučaju, cilj je bio pripremiti zasićenu otopinu litijevog etoksida u etanolu, pa je zbog toga uzeto 144 grama etanola (3.13 mola), te je etanolu dodano približno 2.9 grama litija (0.41 mola). Reakcijom nastaje oko 21.3 grama litijevog etoksida, koji je otopljen u 125.1 grama (158.6 mL) preostalog etanola. Navedene vrijednosti pokazuju da bi u 100 mL etanola trebalo biti prisutno 13.4 grama litijevog etoksida. U stvarnosti se vjerojatno radi o nešto manjoj količini litijevog etoksida, pošto dio litija obično reagira i s malom količinom prisutne vode u etanolu. Inače se pri sobnoj temperaturi u 100 mL etanola otapa 12.5 grama ovog spoja.

sinteza litijevog etoksida

Reakcija nije pretjerano burna, ali otopina se ipak prilično zagrije, tako da je potrebno litij dodavati postepeno. Na kraju se dobiva otopina blago žućkaste boje koja pokazuje lužnata svojstva.

  Acetilen
  Bromovodična kiselina
  Dekstrin
  Etanol
  Kalcijev oksid
  Kalijev klorat (metoda 1)
  Kalijev klorat (metoda 2)
  Kalijev klorat (metoda 3)
  Kalijev nitrat
  Litijev etoksid
  Litijev nitrat
  Natrijev acetat
  Natrijev hipoklorit
  Nitroceluloza
  Octena kiselina
  Željezov(III) oksid