Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Travanj 23, 2024, 09:41:16
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza sinteza: Sinteza litijevog nitrata

Litijev nitrat može se dobiti jednostavnom reakcijom između dušične kiseline i litijevog karbonata i to prema sljedećoj kemijskoj jednadžbi:

Li2CO3 + 2HNO3 -> 2LiNO3 + H2O + CO2

U ovom slučaju, korištena je 14% dušična kiselina te uzorak koji se u početku sastojao većinom od litijevog hidroksida, ali je s vremenom zbog reakcije s ugljikovim dioksidom iz zraka prošao u litijev karbonat. Zbog toga se ova, te slične reakcije koriste u podmornicama i svemirskim letjelicama za vezanje viška ugljikovog dioksida iz zraka.

lithium nitrate synthesis

Uz navedene tvari, bilo je potrebno pripremiti i vagu, Erlenmeyerovu tikvicu, te neki pH indikator pomoću kojeg se može odrediti kad je sva kiselina neutralizirana, iako je u ovom slučaju korišten običan univerzalni pH indikator, prvenstveno kao približna potvrda neutralizacije koja je uočljiva i sama po sebi po tome što prestaje stvaranje ugljikovog dioksida.

lithium nitrate synthesis

Odvagano je 50 grama dušične kiseline (w = 40%, n = 0.317 mola). Nakon vaganja, kiselina je ulivena u Erlenmeyerovu tikvicu, te je zatim počelo dodavanje litijevog karbonata. Do prestanka reakcije, dodano je 11.9 grama (0.161 mola) litijevog karbonata.

lithium nitrate synthesis

Nakon reakcije, otopina je zagrijavana određeno vrijeme, do kad nije preostao prvenstveno litijev nitrat u obliku krutine. Masa dobivenog produkta iznosila je 19.3 grama (0.278 mola). Iako litijev nitrat inače dolazi u obliku bezbojnih kristala, u ovom slučaju su kristali ispali blago žućkasti zbog onečišćenja prisutnih u reaktantima.

  Acetilen
  Bromovodična kiselina
  Dekstrin
  Etanol
  Kalcijev oksid
  Kalijev klorat (metoda 1)
  Kalijev klorat (metoda 2)
  Kalijev klorat (metoda 3)
  Kalijev nitrat
  Litijev etoksid
  Litijev nitrat
  Natrijev acetat
  Natrijev hipoklorit
  Nitroceluloza
  Octena kiselina
  Željezov(III) oksid