Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Rujan 22, 2023, 11:17:45
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza sinteza: Sinteza kalijevog nitrata

Kalijev nitrat se može jednostavno sintetizirati reakcijom kalijevog karbonata sa dušičnom kiselinom:

K2CO3 + 2HNO3 -> 2KNO3 + H2O + CO2

U ovom slučaju, sinteza je ujedno poslužila za približno određivanje udjela kalijevog karbonata u produktu koji je dobiven ekstrakcijom iz drvenog pepela.

sinteza kalijevog nitrata

Za sintezu je dakle, uz kalijev nitrat i dušičnu kiselinu, bilo potrebno pripremiti nekoliko staklenki, te jednu posudu čim veće širine, u kojoj otapalo iz dobivene otopine kalijevog nitrata može ubrzano isparavati.

sinteza kalijevog nitrata

Prvo je uzeto 381 grama nečistog kalijevog karbonata, te je on otopljen u čim manjoj količini vode. Samo otapanje u vodi je egzotermna reakcija, tako da se tom prilikom razvila poprilična količina topline.

sinteza kalijevog nitrata

Nakon toga počelo se sa postepenim dodavanjem dušične kiseline (w=67%). Reakcija je bila prilično burna, tako da se dodavalo kap po kap, kruz nešto duži vremenski period.

sinteza kalijevog nitrata

Kad dodavanjem HNO3 više nije dolazilo do reakcije, sav K2CO3 je bio iskorišten, što je i potrvrđeno provjerom pH. Dobivena otopina je tada ulivena u široku posudu te je ostavljena kako bi voda iz nje isparila.

sinteza kalijevog nitrata

Na slici iznad vide se dobiveni kristali kalijevog nitrata nakon prve rekristalizacije. Masa je iznosila 485.3 grama (4.8 mola). Iz jednadžbe kemijske reakcije, vidi se da je množina kalijevog karbonata morala biti duplo manja, dakle 2.4 mola. Kad se ta množina preračuna u masu, ispada da je onih 381 grama nečistog kalijevog karbonata, zapravo sadržavalo 331.7 grama čistog kalijevog karbonata. Dakle udio kalijevog karbonata u produktu dobivenom ekstrakcijom iz drvenog pepela približno je jednak 87%.

  Acetilen
  Bromovodična kiselina
  Dekstrin
  Etanol
  Kalcijev oksid
  Kalijev klorat (metoda 1)
  Kalijev klorat (metoda 2)
  Kalijev klorat (metoda 3)
  Kalijev nitrat
  Litijev etoksid
  Litijev nitrat
  Natrijev acetat
  Natrijev hipoklorit
  Nitroceluloza
  Octena kiselina
  Željezov(III) oksid