Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Lipanj 30, 2022, 01:50:56
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza sinteza: Sinteza natrijevog hipoklorita

Natrijev hipoklorit može se sintetizirati tako da se u otopinu natrijevog hidroksida uvodi plinoviti klor. Za ovu sintezu bilo je potrebno pripremiti natrijev hidroksid, triklorizocijanurnu kiselinu i klorovodičnu kiselinu.

sinteza natrijevog hipoklorita

Od opreme korišten je jednostavan generator plinova, a za hlađenje reakcije korištena je ledena kupelj sa dodanim natrijevim kloridom kako bi se postigla čim niža temperatura. Bilo bi poželjno da se vrijednosti temperature tijekom ove reakcije kreću od -5 do 0 °C.

sinteza natrijevog hipoklorita

Kad se klorovodična kiselina počne dokapavati na triklorizocinajurnu kiselinu, počinje se razvijati klor putem sljedeće reakcije:

C3N3O3Cl3 + 3HCl -> 3Cl2 + C3N3O3H3

Razvijeni klor reagira s otopinom natrijevog hidroksida prema sljedećoj kemijskoj jednadžbi:

2NaOH + Cl2 -> NaClO + NaCl + H2O

Maseni udio natrijevog hidroksida u otopini korištenoj u eksperimentu iznosio je 22%. Kad se masa takve otopine poveća za jednu petinu početne mase otopine, znači da je veći dio natrijevog hidrokida reagirao sa klorom. Maseni udio natrijevog hipoklorita u dobivenoj otopini je oko 17%. U ovom eksperimentu od početne otopine mase 12 grama, dobiveno je 14.4 grama otopine natrijevog hipoklorita (w = 17%).

sinteza natrijevog hipoklorita

Rezultat je blago zelenkasta prozirna otopina koja ima intenzivan miris karakterističan za vodene otopine hipoklorita. S obzirom da se natrijev hipoklorit s vremenom raspada, takvu otopinu je bolje upotrijebiti čim prije, ili eventualno skladištiti na hladnom i tamnom mjestu. Na stijenkama epruvete na slici iznad vide se mjehurići koji su već nastali raspadanjem natrijevog hipoklorita u dobivenoj otopini.

  Acetilen
  Bromovodična kiselina
  Dekstrin
  Etanol
  Kalcijev oksid
  Kalijev klorat (metoda 1)
  Kalijev klorat (metoda 2)
  Kalijev klorat (metoda 3)
  Kalijev nitrat
  Litijev etoksid
  Litijev nitrat
  Natrijev acetat
  Natrijev hipoklorit
  Nitroceluloza
  Octena kiselina
  Željezov(III) oksid