Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Ožujak 05, 2024, 05:52:58
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Razno: Pročišćavanje etanola (metoda 1)

Destilacijom koncentriranog etanola pomiješanog sa kalcijevim oksidom, može se dobiti gotovo čist etanol. Kalcijev oksid reagira sa prisutnom vodom, te time nastaje kalcijev hidroksid koji nije topljiv u etanolu. Zbog toga se etanol može jednostavno odvojiti od kalcijevog hidroksida putem destilacije. Za ovaj eksperiment potrebno je pripremiti osnovnu aparaturu za destilaciju, menzuru, otopinu etanola, kalcijev oksid, električni grijač i preciznu vagu.

destilacija etanola

Prvi dio je vrlo jednostavan, potrebno je dodati kalcijev oksid etanolu. Iz reakcije:

CaO + H2O -> Ca(OH)2

vidimo da po molu vode trebamo mol kalcijevog oksida. Odmjereno je 500 mL etanola (96%). Pošto u njemu ima 4% vode, to bi značilo da bi u tih 500 mL trebalo biti oko 20 mL vode, što je tek malo više od jednog mola vode ( M(H2O) = 18.015 g/mol ). Prema tome, potrebno je minimalno 1.11 mola kalcijevog oksida. Pošto suvišak CaO ne može škoditi, i pošto je moj CaO kućne izrade te zbog toga možda već i sadrži određeni udio Ca(OH)2, dodana je dvostruka količina CaO (oko 110 grama).

destilacija etanola

Ova otopina je ostavljena 24 sata na hladnom i tamnom mjestu, te je nakon tog vremena pripremljena apratura za destilaciju, te je u tikvicu ulivena navedena otopina. Igra trenja i težišta čine aparaturu na slici stabilnom i čvrstom iako možda ne izgleda tako. Spoj između tikvice i hladila riješen je pomoću jednostavne improvizacije izgrađene od poliamida koji je otporan na djelovanje otapala, pa tako i etanola, te je stabilan do temperatura od nekih 100 do 110 °C.

destilacija etanola

Nakon toga počelo se sa zagrijavanjem. Nakon nekog vremena na izlazu iz Liebigovog hladila, počeo je kapati koncentrirani etanol.

destilacija etanola

Nakon što je veći dio etanola destiliran, kapanje postaje sve sporije i sporije. Nakon što je dobiveno oko 412 mL destiliranog etanola, destilacija je prekinuta, jer se sadržaj u tikvici počeo sušiti, a do toga ne bi smjelo doći jer se aparatura na taj način može pregrijati.

destilacija etanola

Na slici iznad vidi se rezultat - 412 mL destiliranog etanola (99+%).

  Bljeskavi prašak
  Crni barut
  Ekstrakcija kalijevog karbonata
  Izrada laboratorijskog stativa
  Kruto raketno gorivo
  Otapanje zlata
  Permanganatometrija
  Pročišćavanje etanola (metoda 1)
  Pročišćavanje etanola (metoda 2)
  Pročišćavanje sumpora
  Rastavljanje litijevih baterija
  Saponifikacija
  Usitnjavanje kalcijevog karbonata