Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Svibanj 18, 2024, 09:22:37
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Razno: Bljeskavi prašak

Bljeskavi prašak je pirotehnička smjesa koja se sastoji od oksidansa i metalnog goriva. Ova smjesa gori vrlo brzo i često uz prasak, pogotovo ako je smjesa komprimirana. Često se koristi u zabavnoj pirotehnici, a nekad se koristila i za stvaranje bljeska pri fotografiranju. Ovakve pirotehničke smjese imaju primjenu i u vojnoj tehnologiji, pošto većinom imaju svojstvo stvaranja velike količine buke i svjetla (također i infracrveno zračenje). Ovo zadnje svojstvo se koristi za izradu mamaca koje zrakoplovi obično izbacuju kada im se približava raketa koja skenira infracrveni spektar u potrazi za metom.

Postoje razne formule za izradu ovog tipa smjesa, koje se temelje na različitim oksidansima. Najčešće korišteni oksidansi su kalijev perklorat, kalijev klorat, kalijev permanganat i kalijev nitrat. Postoje mnogo različitih formula s obzirom da se navedeni oksidansi mogu miješati u različitim omjerima sa različitim gorivima. Mi ćemo ovdje navesti po jednu od izabranih formula za svaki od navedenih oksidansa:

Formula 1: 70% kalijevog perklorata, 30% aluminija ili magnezija u prahu

Formula 2: 67% kalijevog klorata, 33% aluminija ili magnezija u prahu

Formula 3: 42% kalijevog permanganata, 24% aluminija ili magnezija u prahu, 34% sumpora u prahu

Formula 4: 50% kalijevog nitrata, 30% sumpora u prahu, 20% aluminija ili magnezija u prahu

Kod kloratne smjese vrijedi uobičajeno pravilo da se sumpor, sulfidi i sulfati moraju držati podalje od bilo kakve smjese koja sadrži kalijev klorat. Pri korištenju smjesa sa kalijevim permanganatom, treba pripaziti da smjesa ne dođe u doticaj s prevelikom količinom vlage jer ju to može učiniti nestabilnom. Zbog toga je smjese koje sadrže KMnO4 preporučljivo čuvati na suhom, u čvrsto zatvorenim posudama. Uz relativno rijetke iznimke smjesa sa kalijevim perkloratom, većina smjesa bljeskavog praška pokazuje neki oblik osjetljivosti na vanjske utjecaje, a mnoge pokazuju osjetljivost čak i na trenje i potresanje. Zbog toga, u pravilu, sa svim pirotehničkim smjesama ove vrste, treba postupati pažljivo te nije preporučljiva izrada većih količina ovih smjesa.

Za demonstraciju je upotrebljena formula 3. Prema tome, potrebno je pripremiti kalijev permanganat, aluminij (ili magnezij), sumpor u prahu, vagu, mlinčić za usitnjavanje i tarionik.

bljeskavi prašak

Iako kalijev permanganat nije ni približno osjetljiv kao kalijev klorat, svejedno je u ovom slučaju oksidans također usitnjen pomoću tarionika (improviziranog). Sumpor i aluminij su zasebno usitnjeni u električnom mlinčiću.

bljeskavi prašak

Nakon usitnjavanja, odvagane su mase sastojaka smjese u omjeru danom formulom 3 te su dodane u manju posudu u kojoj su prvo blago promiješani rotiranjem posude. Nakon toga sastojci se dodaju u plastičnu transparentnu vrećicu te se u njoj ova smjesa lagano i nježno miješa rukama. Nakon kraćeg vremena, kad se postigne zadovoljavajuća homogenost, pirotehnička smjesa je gotova.

bljeskavi prašak

Za ovu smjesu, kao i za većinu ostalih, vrijedi pravilo da ju nije preporučljivo raditi u većim količinama. I kao što je već navedeno, smjese koje se temelje na kalijevom permanganatu treba držati u čvrsto zatvorenim spremnicima daleko od vlage. Sama svojstva ove smjese najviše ovise o usitnjenosti sastojaka.

bljeskavi prašak

Na slici iznad vidi se rezultat paljenja male količine navedene smjese na vrhu noža.

  Bljeskavi prašak
  Crni barut
  Ekstrakcija kalijevog karbonata
  Izrada laboratorijskog stativa
  Kruto raketno gorivo
  Otapanje zlata
  Permanganatometrija
  Pročišćavanje etanola (metoda 1)
  Pročišćavanje etanola (metoda 2)
  Pročišćavanje sumpora
  Rastavljanje litijevih baterija
  Saponifikacija
  Usitnjavanje kalcijevog karbonata