Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Lipanj 13, 2024, 05:31:55
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza sinteza: Sinteza acetilena

Etin ili acetilen (HC2H) je organski spoj koji spada skupinu alkina, među kojima je i najjednostavniji. Među atomima ugljika, etin ima trostruku kovalentnu vezu, pa zbog toga kažemo da je etin nezasićen ugljikovodik. Može se jednostavno sintetizirati.

sinteza acetilena

Za sintezu je potreban kalcijev karbid, obična voda te Erlenmeyerova tikvica ili slični stakleni spremnik u kojem će se generirati ovaj plin.

sinteza acetilena

U tikvicu se stavi nekoliko granula kalcijevog karbida, te se doda nekoliko mililitara vode. Reakcija se počinje odmah odvijati, prema sljedećoj jednadžbi:

CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2

sinteza acetilena

Kako bi se demonstrirala zapaljivost etina, potrebno je pričekati nekoliko trenutaka nakon početka reakcije, da bi se osiguralo da u tikvici bude samo acetilen, a ne i kisik iz zraka. Potom se može zapaliti nastali acetilen, koji nakon paljenja dalje izgara čađavim plamenom do trenutka u kojem ga u tikvici ponestane.

  Acetilen
  Bromovodična kiselina
  Dekstrin
  Etanol
  Kalcijev oksid
  Kalijev klorat (metoda 1)
  Kalijev klorat (metoda 2)
  Kalijev klorat (metoda 3)
  Kalijev nitrat
  Litijev etoksid
  Litijev nitrat
  Natrijev acetat
  Natrijev hipoklorit
  Nitroceluloza
  Octena kiselina
  Željezov(III) oksid