Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Travanj 23, 2024, 08:36:50
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Osnove: O kemiji

Kemija je znanost koja se bavi proučavanjem tvari od kojih je sastavljen svemir. Ona ispituje njihov sastav i svojstva, kao i njihovu unutarnju strukturu. Kemija se također bavi proučavanjem promjena tvari. Bitno je napomenuti da se kod kemijske promjene tvari bitno mijenja i sastav tvari, dok se kod fizikalnih promjena, ne mijenja kemijski sastav.

Postoje mnoge specijalizirane grane kemije, a ovdje ćemo navesti samo one najvažnije:

Anorganska kemija, bavi se proučavanjem svih kemijskih tvari, među kojima i mnoge koje sadrže ugljik.

Organska kemija proučava tvari koje sadrže ugljik, a među njima i takve koje su sastavni dijelovi organskog svijeta.

Analitička kemija je područje kemije koje se bavi proučavanjem onih kemijskih i fizikalnih procesa kojima se može zaključiti kvalitativni i kvantitativni kemijski sastav ispitivane tvari.

Fizikalna kemija proučava međuovisnost fizikalnih i kemijskih promjena, te zadire u područja i anorganske, i organske kemije.

lekcije kemija - kemijska tehnologija

Kemijska tehnologija proučava metode i naprave koje služe za proizvodnju organskih i anorganskih tvari koje su potrebne za različite ljudske djelatnosti. Na slikama gore vidimo primjere kemijske industrije koja je zasnovana na znanju kemijske tehnologije.

Biokemija se bavi proučavanjem tvari i kemijskih promjena u živim organizmima. Usko je povezana sa mnogim drugim područjima kemije.

Nuklearna kemija bavi se proučavanjem reakcija u kojima sudjeluju atomske jezgre (za razliku od drugih polja kemije, koja većinom proučavaju reakcije samih atoma, ili molekula).

 

Osnove
   O kemiji
   Periodni sustav elemenata
   Atom i molekula
   Vrste tvari
   Fizikalna / kemijska svojstva
   Agregatna stanja
   Talište i vrelište
   Gustoća
   Metode odjeljivanja
   Elektroni
   Oksidacijska stanja
   Energija ionizacije
   Elektronski afinitet
   Elektronegativnost
   Kemijske veze

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža