Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2023, 02:08:36
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Razno: Pročišćavanje sumpora

Sumpor je element koji ima brojne različite primjene. Međuostalom može poslužiti i kao katalizator u različitim vrstama reakcija, te je pri tome poželjno da sumpor bude čim veće čistoće. Zbog toga se većinom ne može koristiti sumpor koji je dostupan u trgovinama, pošto takav sumpor sadrži i brojne nečistoće. U ovom slučaju, za dobivanje čistog sumpora poslužio je proizvod u obliku tableta, čiji je glavni sastojak sumpor. Takve tablete koriste se inače za dezinfekciju bačava u vinogradarstvu.

pročišćavanje sumpora

Uz sami izvor sumpora, potrebno je pripremiti i otapalo, električno kuhalo, destiliranu vodu, te nešto osnovnog laboratorijskog stakla. Kao otapalo najbolje bi bilo upotrijebiti ugljikov disulfid, pošto dobro otapa sumpor. Ipak, pošto se radi o prilično opasnoj tvari, jednostavnije, jeftinije i sigurnije je koristiti neko od drugih otapala u kojima se sumpor također otapa. Neka od tih su benzen, toluen, ksilen, cikloheksan, trikloretilen i tetrakloretilen. U ovom slučaju kao otapalo korišten je trikloretilen. Pri temperaturi iznad 80 °C, 100 grama trikloretilena otapa približno 9 grama sumpora. Veći dio otopljenog sumpora kristalizira hlađenjem.

pročišćavanje sumpora

Sumporne tablete prvo su usitnjene u prah. Nakon toga, taj prah je dodan u veću količinu vode koja je zagrijana do vrenja (slika iznad lijevo). Pri tome se otapa ljepilo i druge tvari topljive u vodi, dok sumpor ostaje neotopljen. Nakon nekoliko minuta, vrela otopina se profiltrira, čime se od vodene otopine nečistoća odvaja smjesa sumpora i preostalih nečistoća (slika iznad desno). Smjesa je nakon toga osušena.

pročišćavanje sumpora

Preostala osušena smjesa dodana je u 80 mL (117 g) trikloretilena, te je nakon toga otopina trikloretilena zagrijavana do vrenja. Potom je otopina maknuta s izvora topline te je profiltrirana, pri čemu se otopina sumpora u trikloretilenu odvaja od preostalih neotopljenih nečistoća. Na slici iznad desno vidi se otopina nakon filtriranja, sa malom količinom već kristaliziranog sumpora na dnu. Nakon što se otopina ohladila do sobne temperature, dodatno je ohlađena do -23 °C pri čemu je veći dio sumpora odvojen od otapala.

pročišćavanje sumpora

Nakon hlađenja, izvšena je konačna filtracija, čime je čisti sumpor odvojen od trikloretilena. Sumpor je nakon toga osušen, te se rezultat vidi na slici iznad. Preostali trikloretilen može se iskoristiti za daljnja pročišćavanja sumpora.

  Bljeskavi prašak
  Crni barut
  Ekstrakcija kalijevog karbonata
  Izrada laboratorijskog stativa
  Kruto raketno gorivo
  Otapanje zlata
  Permanganatometrija
  Pročišćavanje etanola (metoda 1)
  Pročišćavanje etanola (metoda 2)
  Pročišćavanje sumpora
  Rastavljanje litijevih baterija
  Saponifikacija
  Usitnjavanje kalcijevog karbonata