Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Kolovoz 08, 2022, 04:57:36
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Kemijska ravnoteža: Konstanta disocijacije

Konstanta disocijacije je brojčana vrijednost koja nam prikazuje odnos između koncentracija nedisociranog i disociranog oblika molekula u ravnoteži. Veća konstanta disocijacije upućuje na veći broj disociranih molekula.

Konstanta disocijacije često se spominje u kontekstu kiselina i baza, te prema tome razlikujemo dva specifična tipa konstanti: konstantu disocijacije kiseline i konstantu disocijacije baze.

lekcije kemija - konstanta disocijacije

Formulu za računanje konstante disocijacije kiseline Ka, te formulu za računanje konstante disocijacije baze Kb vidimo na slici iznad. Nedisocirani oblik baze je označen sa MOH, dok su njezini disocirani ioni M+ i OH-. Nedisocirani oblik kiseline je označen sa HA, dok su njezini disocirani ioni H+ i A-.

Prilikom procesa ionizacije kiselina i baza u vodi, koncentracija vode smatra se konstantnom te se ne uzima u obzir pri računanju.

Kiselina ili baza je to jača što je jače disocirana. Jakost kiselina i baza može se mjeriti fizikalnom veličinom poznatom kao pH, o kojoj više u sljedećoj lekciji.

 

Osnove

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža
   Konstanta ravnoteže
   Le Chatelierov princip
   Konstanta disocijacije
   pH vrijednost