Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Kolovoz 08, 2022, 06:13:02
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Kemijska ravnoteža: pH vrijednost

Kada je u nekoj otopini koncentracija iona H+ jednaka koncentraciji iona OH-, otopina je neutralna. Kiseline su otopine u kojima je koncentracija vodikovih iona veća od hidroksidnih, dok su baze one otopine u kojima je koncentracija hidroksidnih iona veća od vodikovih. U praktičnom radu, većinom se susreću vrijednosti od 10-14 do 1 mol/dm3.

Kako bi se pojednostavilo izražavanje koncentracija vodikovih iona, uveden je takozvani vodikov eksponent, koji je definiran sljedećim izrazom:

pH = -log ( [H+] / mol dm-3 )

lekcije iz kemije - pH vrijednost

Logaritmiranjem vrijednosti koncentracija vodika, dobivaju se vrijednosti između 0 i 14 (slika iznad). Što je vrijednost manja, kiselost je veća, a lužnatost manja. U obrnutom slučaju, što je vrijednost veća, to je kiselost manja, a lužnatost veća.

 

Osnove

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža
   Konstanta ravnoteže
   Le Chatelierov princip
   Konstanta disocijacije
   pH vrijednost