Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Ožujak 05, 2024, 05:08:27
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Kemijske reakcije: Osnovno

Kemijska reakcija je proces pri kojem iz određenog broja reaktanata nastaje određeni broj produkata pri čemu dolazi do promjene i fizikalnih i kemijskih svojstava. Kemijska reakcija pri kojoj dolazi do razlaganja jedne tvari na više produkata naziva se kemijska analiza, dok se reakcija spajanja dviju ili više tvari u novu naziva kemijska sinteza.

Prema tome, reakcija 2H2 + O2 -> 2H2O je sinteza pri čemu iz dvije molekule vodika i jedne molekule kisika nastaju dvije molekule vode, dok je reakcija 2H2O -> 2H2 + O2 analiza pri čemu iz dvije molekule vode nastaju dvije molekule vodika i jedna molekula kisika.

lekcije iz kemije - osnovno

Kao što je većini već poznato, kemijsku reakciju prikazujemo jednadžbom kemijske reakcije, pri čemu s lijeve strane imamo reaktante, dok su s druge strane produkti. Brojevi ispred simbola (koji označuju elemente) i formula (koje označuju spojeve) daju nam doznanja koliko čestica svake tvari sudjeluje u reakciji, ili iz nje izlazi. Te brojeve također možemo shvatiti i kao molove tvari, pošto mol bilo koje tvari ima isti broj čestica.

Kemijske reakcije se mogu dalje podijeliti na još nekoliko vrsta. Razlikujemo kemijske reakcije u kojima ne dolazi do promjene oksidacijskog stanja, reakcije u kojima dolazi do promjene oksidacijskog stanja elemenata (redoks reakcije), kompleksne reakcije, reakcije asocijacije i disocijacije, te reakcije disproporcioniranja.

Kemijske reakcije u kojima ne dolazi do promjene oksidacijskih stanja su među jednostavnijima. Tipičan primjer je neutralizacija klorovodične kiseline natrijevom lužinom: HCl + NaOH -> H2O + NaCl.

O svim ostalim navedenim tipovima reakcija više u sljedećim lekcijama.

 

Osnove

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije
   Osnovno
   Redoks reakcije
   Kompleksne reakcije
   Asocijacija i disocijacija
   Mjerodavni reaktant
   Iskorištenje reakcije

Kemijska ravnoteža