Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Studeni 30, 2023, 08:58:40
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Kemijske reakcije: Asocijacija i disocijacija

Reakcije asocijacije i disocijacije su reakcije u kojima neka čestica, ovisno o uvjetima u kojima se nalazi, prelazi iz jednog strukturnog oblika u drugi. Pri tome ta čestica može biti atom, molekula ili pak ion.

Jedan od najpoznatijih slučajeva je promjena forme dušikovog dioksida prikazanog sljedećom jednadžbom: 2NO2 <-> N2O4.

lekcije iz kemije - asocijacija i disocijacija

Ova promjena prikazana je na slici iznad. U staklenom balonu nalazi se dušikov dioksid. Na slici lijevo, balon je uronjen u hladnu vodu, pri čemu je veći udio produkta (N2O4) koji je bezbojan, pa je boja svjetlija. Na slici desno, balon je uronjen u vruću vodu, te je tada veći udio reaktanta (NO2) koji je tamno smeđe boje, pa se zato primjećuje tamnije obojenje plina u staklenom balonu.

 

Osnove

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije
   Osnovno
   Redoks reakcije
   Kompleksne reakcije
   Asocijacija i disocijacija
   Mjerodavni reaktant
   Iskorištenje reakcije

Kemijska ravnoteža