Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Studeni 30, 2023, 08:06:39
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Kemijske reakcije: Iskorištenje reakcije

Iskorištenje reakcije je mjera koja nam pokazuje koliki se dio teoretski predviđene količine produkta dobiva u stvarnoj kemijskoj reakciji.

lekcije iz kemije - iskorištenje reakcije

Jednostavna formula koja objašnjava iskorištenje, vidi se na slici iznad. Iskorištenje se računa tako da se eksperimentalno dobivena masa ili množina produkta, podijeli sa teoretski predviđenom masom ili množinom produkta. Da bi tada dobili iskorištenje izraženo postotkom, jednostavno dobiveni broj pomnožimo sa 100.

Teoretska masa produkta izračuna se stehiometrijski uzevši u obzir mjerodavni reaktant, jer on određuje razinu do koje će se određena reakcija izvršiti.

Iskorištenje od 100% nije moguće postići zbog ograničenosti mjernih instrumenata. Iskorištenje oko 90% smatra se odličnim, oko 80% vrlo dobrim, oko 70% dobrim. Iskorištenje nešto ispod 50% smatra se osrednjim, dok se sve ispod 40% smatra lošim.

 

Osnove

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije
   Osnovno
   Redoks reakcije
   Kompleksne reakcije
   Asocijacija i disocijacija
   Mjerodavni reaktant
   Iskorištenje reakcije

Kemijska ravnoteža