Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Travanj 23, 2024, 10:44:06
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza sinteza: Sinteza bromovodične kiseline

Bromovodična kiselina može se dobiti reakcijom sumporne kiseline sa nekim bromidom. U ovom slučaju, korišten je natrijev bromid, što je i prikazano sljedećom jednadžbom kemijske reakcije:

H2SO4 + NaBr -> NaHSO4 + HBr

Uz natrijev bromid i sumpornu kiselinu, potrebno je pripremiti i destiliranu vodu. Od opreme potrebno je pripremiti aparaturu za destilaciju, izvor topline, vagu, menzuru, termometar i pipetu.

sinteza bromovodične kiseline

Prvo je odvagano 103 grama natrijevog bromida, te je nakon toga navedena sol otopljena u 150 grama destilirane vode. Toj otopini je postepeno dodano 164 grama koncentrirane sumporne kiseline.

sinteza bromovodične kiseline

Dodavanje kiseline je vršeno postepeno, iako je svejedno došlo do oksidacije male količine bromidnih iona, pri čemu je nastalo nešto elementarnog broma koji je otopini dao narančasto obojenje.

sinteza bromovodične kiseline

Nakon što je sva kiselina dodana, otopina je ostavljena da se ohladi do sobne temperature. Tijekom tog vremena, izlučili su se kristali natrijevog hidrogensulfata, koji su uklonjeni filtriranjem. Preostala otopina je destilirana.

sinteza bromovodične kiseline

Rezultat destilacije je 164 grama otopine bromovodične kiseline. Maseni udio bromovodične kiseline u dobivenoj otopini je oko 37%. Otopina ima žućkasto obojenje zbog male količine broma koji je također prisutan. Ukoliko prisutnost broma predstavlja problem, destilat se može početi skupljati tek nakon što postane bezbojan (veći dio broma zbog najnižeg vrelišta prvi napušta otopinu). Također, ako je cilj dobiti otopinu bromovodične kiseline visoke koncentracije, potrebno je prikupljati samo onu frakciju koja prelazi pri temperaturama blizu 122 °C (temperatura vrelišta azeotropne smjese vode i bromovodične kiseline, pri čemu maseni udio HBr iznosi oko 48%).

  Acetilen
  Bromovodična kiselina
  Dekstrin
  Etanol
  Kalcijev oksid
  Kalijev klorat (metoda 1)
  Kalijev klorat (metoda 2)
  Kalijev klorat (metoda 3)
  Kalijev nitrat
  Litijev etoksid
  Litijev nitrat
  Natrijev acetat
  Natrijev hipoklorit
  Nitroceluloza
  Octena kiselina
  Željezov(III) oksid