Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Ožujak 05, 2024, 03:56:33
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza sinteza: Sinteza natrijevog acetata

Natrijev acetat može se jednostavno dobiti reakcijom octene kiseline sa natrijevim hidrogenkarbonatom ili natrijevim karbonatom. U ovoj sintezi korišten je natrijev karbonat (dekahidrat).

Jednadžba reakcije glasi: Na2CO3 x 10H2O + 2CH3COOH -> 2CH3COONa + 11H2O + CO2

1000 mL (9%) octene kiseline sadrži približno 1.50 mola navedene tvari. S obzirom na omjer količina tvari koji je vidljiv u jednadžbi kemijske reakcije, potrebna je duplo manja količina natrijevog karbonata dekahidrata. Prema tome, odvagano je 0.75 mola, odnosno 214.4 grama navedene tvari.

sinteza natrijevog acetata

Sami postupak je krajnje jednostavan, tako da je osim samih kemikalija potrebno pripremiti samo jednu veću posudu u kojoj će reakcija biti izvršena, te plinski ili električni grijač.

sinteza natrijevog acetata

U posudu se prvo ulije octena kiselina, te se postepeno, uz miješanje, dodaje natrijev karbonat dekahidrat. Prilikom reakcije stvara se određena količina ugljikovog dioksida, tako da je bolje dodavati Na2CO3x10H2O nešto sporije, kako reakcija ne bi bila preburna.

sinteza natrijevog acetata

Nakon što je dodan sav natrijev karbonat dekahidrat, reakcija je završila. Sljedeći postupak je zagrijavanje dobivene otopine natrijevog acetata. Otopina se zagrijava tako dugo dok ispari dovoljno vode da se počinje formirati natrijev acetat. Tada treba zagrijavanje smanjiti, a nakon toga odvojiti čim više vode od natrijevog acetata.

sinteza natrijevog acetata

Natrijev acetat se tada može dodatno osušiti pomoću silika gela ili drugih tvari koje se obično koriste za upijanje vode.

Ovako dobiven natrijev acetat dolazi u obliku trihidrata. Trihidrat se može daljnjim zagrijavanjem ili pojedinim drugim metodama prevesti u anhidrid, koji je i prikazan na zadnjoj slici.

  Acetilen
  Bromovodična kiselina
  Dekstrin
  Etanol
  Kalcijev oksid
  Kalijev klorat (metoda 1)
  Kalijev klorat (metoda 2)
  Kalijev klorat (metoda 3)
  Kalijev nitrat
  Litijev etoksid
  Litijev nitrat
  Natrijev acetat
  Natrijev hipoklorit
  Nitroceluloza
  Octena kiselina
  Željezov(III) oksid