Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Rujan 23, 2023, 05:02:38
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza sinteza: Sinteza željezovog(III) oksida

Željezov(III) oksid je jedan od najpoznatijih spojeva željeza, te ga je moguće relativno jednostavno sintetizirati.

dobivanje željezovog oksida

Za sintezu je potrebno pripremiti jednu grafitnu te jednu željeznu elektrodu, natrijev klorid, nekoliko laboratorijskih čaša ili staklenki, te izvor istosmjerne električne struje.

dobivanje željezovog oksida

Prvo je potrebno u manju količinu vode dodati nešto natrijevog klorida. U ovom slučaju, oko 10 grama natrijevog klorida dodano je u približno 200 mL vode.

dobivanje željezovog oksida

Zatim su obje elektrode uronjene u elektrolit - željezna anoda spojena je na pozitivan pol izvora struje, dok je grafitna katoda spojena na negativan pol izvora struje.

Reakcija na anodi se može prikazati sljedećom jednadžbom:

2Fe -> 2Fe3+ + 6 elektrona

dok na katodi dolazi do redukcije vodika:

6H2O + 6 elektrona -> 3H2 + 6OH-

Time prvobitno nastaje hidratiziran oblik (FeO(OH)), koji kasnijim zagrijavanjem prelazi u konačni oblik (Fe2O3).

dobivanje željezovog oksida

Ovisno o izvoru struje, elektroliza se može provoditi od nekoliko sati, do više dana. U ovom slučaju, reakcija je u ovom slučaju trajala oko 6 sati. Rezultat je tamno narančasti elektrolit koji je pun sitnih čestica hidratiziranog željezovog(III) oksida.

dobivanje željezovog oksida

Nakon završetka reakcije, elektrolit je ostavljen nekoliko sati kako bi se čestice slegle na dno.

dobivanje željezovog oksida

Nakon toga, pomoću pipete odvojen je veći dio tekućine iznad taloga. Ostatak je prenesen na plitki tanjur koji je stavljen u pečnicu na oko 150 °C.

dobivanje željezovog oksida

Nakon kojih sat vremena, veći dio preostale vode je ispario, te je ostao čist i suh željezov(III) oksid, koji je potom sastrugan i pospremljen u manji spremnik koji se da čvrsto zatvoriti kako bi se spriječio doticaj s vlagom.

  Acetilen
  Bromovodična kiselina
  Dekstrin
  Etanol
  Kalcijev oksid
  Kalijev klorat (metoda 1)
  Kalijev klorat (metoda 2)
  Kalijev klorat (metoda 3)
  Kalijev nitrat
  Litijev etoksid
  Litijev nitrat
  Natrijev acetat
  Natrijev hipoklorit
  Nitroceluloza
  Octena kiselina
  Željezov(III) oksid