Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Travanj 23, 2024, 09:46:20
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza sinteza: Sinteza dekstrina

Dekstrin je opći naziv za širu grupu ugljikohidrata koji obično nastaju hidrolizom škroba. Ovaj spoj se najčešće koristi kao ljepilo topljivo u vodi. Koristi se i u proizvodnji boja, u farmaceutskoj i tekstilnoj industriji te kao prehrambeni aditiv. Može se dobiti zagrijavanjem škroba, te ćemo taj postupak i koristiti u ovoj sintezi.

sinteza dekstrina

Postupak je relativno jednostavan, tako da je uz kukuruzni škrob potrebno pripremiti samo nekakav metalni pladanj ili nešto slično na čemu će se škrob zagrijavati, te žlica ili sličan predmet kojim će se škrob povremeno promiješati prilikom zagrijavanja.

sinteza dekstrina

Škrob kao prvo treba ravnomjerno rasporediti po pladnju, i zatim ga staviti u pečnicu na oko 200 °C. Vrijeme kroz koje je potrebno zagrijavati škrob varira. U pravilu, čim počinje poprimati narančasto zlatnu boju, veći dio škroba je prošao u dekstrin, te se tada može prestati sa zagrijavanjem, a pladanj se može izvaditi iz pećnice.

sinteza dekstrina

Nakon što se novonastali dekstrin ohladi, može ga se spremiti u bočice ili neki drugi oblik spremnika koji se da čvrsto zatvoriti, kako bi se onemogućio doticaj s vlagom.

  Acetilen
  Bromovodična kiselina
  Dekstrin
  Etanol
  Kalcijev oksid
  Kalijev klorat (metoda 1)
  Kalijev klorat (metoda 2)
  Kalijev klorat (metoda 3)
  Kalijev nitrat
  Litijev etoksid
  Litijev nitrat
  Natrijev acetat
  Natrijev hipoklorit
  Nitroceluloza
  Octena kiselina
  Željezov(III) oksid