Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Veljača 03, 2023, 06:55:07
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Osnove: Fizikalna i kemijska svojstva

Fizikalna svojstva tvari očituju se prilikom fizikalnih promjena. Ako ne ovise o veličini uzorka, takva fizikalna svojstva nazivamo intenzivnim. U osnovna fizikalna svojstva spadaju talište, vrelište, gustoća, topljivost, električna i toplinska vodljivost, agregatno stanje, itd.

Sva ta svojstva ne ovise o veličini uzorka. S druge strane, imamo i ekstenzivna svojstva, koja ovise o veličini uzorka. To su masa, volumen, ukupna energija, itd. Više o ovim svojstvima, može se naći u sljedećim lekcijama.

Kemijska svojstva tvari očituju se prilikom kemijskih promjena, tj. kada pri kemijskim reakcijama prelaze u druge tvari. Ovdje spadaju svojstva vezana uz reakcije s kiselinama, koroziju, reakcije s (halogenim) plinovima, itd.

lekcije kemija - kemijska svojstva

Korozija je kemijsko svojstvo koje je karakteristično za željezo (lijevo), ali ne i za zlato (desno).


Osnove
   O kemiji
   Periodni sustav elemenata
   Atom i molekula
   Vrste tvari
   Fizikalna / kemijska svojstva
   Agregatna stanja
   Talište i vrelište
   Gustoća
   Metode odjeljivanja
   Elektroni
   Oksidacijska stanja
   Energija ionizacije
   Elektronski afinitet
   Elektronegativnost
   Kemijske veze

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža