Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2022, 01:46:19
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Kalcijev hidroksid

lekcije kemija - kalcijev hidroksid

Kemijska formula Ca(OH)2
Molarna masa 74.09 g mol -1
Gustoća 2.21 g cm -3
Talište raspada se (~ 550 °C)
Vrelište -
Topljivost 0.17 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 1305-62-0
Opasnosti lekcije iz kemije - kalcijev hidroksid - dodatni podaci: (R:37/38-41)(S:26-39)

Kalcijev hidroksid, također poznat i kao gašeno vapno, relativno je česti anorganski spoj koji dolazi u obliku bijelog praška. Ovaj spoj ima razne primjene - koristi se kao flokulant pri pročišćavanju otpadnih voda, kao čest kemijski reagens, kao sastojak u izradi raznih materijala u građevinarstvu, kao suplement, u metalurgiji i u raznim drugim granama industrije.

Kalcijev hidroksid (gašeno vapno) može se kupiti u većim vrećama ili kantama u trgovinama koje prodaju materijale i opremu za građevinarstvo. Može se dobiti i reakcijom kalcijevog oksida sa vodom, što stvara i veliku količinu topline. Alternativno, kalcijev hidroksid veće čistoće može se dobiti reakcijom vodenih otopina kalcijevog klorida i natrijevog hidroksida, ili pak se može naručiti od poduzeća koja prodaju kemikalije.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid