Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Travanj 23, 2024, 09:47:27
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Željezo

lekcije iz kemije - željezo

Kemijska formula Fe
Molarna masa 55.84 g mol -1
Gustoća 7.87 g cm -3
Talište 1538.0 °C
Vrelište 2862.0 °C
Topljivost -
CAS broj 7439-89-6

Željezo je metalni kemijski element koji pri standardnim uvjetima dolazi u obliku sjajne sive obojene krutine. Željezo je jedan od najčešće korištenih metala, te zauzima preko 90% svjetske proizvodnje metala. Zbog malog troška izrade i dobrih svojstava, koristi se u izradi alata, automobila, brodova, građevinskih konstrukcija i brojnih drugih proizvoda različitih industrija. Još širu primjenu nalazi u obliku brojnih legura koje tvori, od kojih je najvažniji čelik. Jedini veći nedostatak željeza i pojedinih njegovih legura je utjecaj korozije.

Željezo se može naći čisto ili u obliku brojnih legura u najrazličitijim proizvodima. S obzirom na veliki broj različitih legura koje se koriste u proizvodnji, hrđa (željezov(III) oksid) je često dobar pokazatelj da neki materijal sadrži željezo. Željezo visoke čistoće, i često u prahu, može se naručiti od poduzeća koja se bave prodajom kemikalija.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid